The anecdote and the episode as examples of the precedent analogy

Authors

  • Maria Gołębiewska Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/2

Keywords:

analogy; rule; precedent; anecdote; episode; biography

Abstract

What serves as a starting point for the article are theses regarding the analogy in legal acts and regulations – the rule analogy and the precedent analogy. What in turn serves as its point of reference are theses concerning cultural schematization, which include narrative patterns of myth, general (universal) history, and individual history. The legal rule and precedent analogies may be considered as argumentative and narrative strategies. The precedent analogy plays an important role in contemporary, modernist, individualized biographical and autobiographical micronarratives. In fact, the anecdote and the episode may be examined as examples of the precedent analogy.

In the contemporary humanities, as well as in the social sciences, the presence of “travelling concepts” has been observed (Mieke Bal). The “episode” and the “anecdote” can be seen as examples of this inter- and trans-disciplinary concept. With this in mind, the article poses questions regarding the argumentation that refers the anecdotal and the episodic in microhistories, especially in particular, individual histories, and, above all, in subjective (auto)biographies.

The terms “episode” and “anecdote” pertain to two different modes of describing that which is instant, short-lived, and seemingly included in the allegedly coherent historical whole. The former refers to an extraordinary event that constitutes a breach and disrupts the much sought-after temporal and semantic coherence which helps givemeaning to events. The anecdote, by contrast, confirms this coherence (which includes alleged historical purposefulness and necessity) along with a revealed sense. What serves as a crucial context for the reflections presented in the article is the theory put forward by Max van Manen in Phenomenology of Practice. Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing. In his applied phenomenology, van Manen proposes an argumentative reference to the history of an individual subject – to biography, which he recognizes not only as a documentary testimony to individual existence, but also as an “anecdote” – an example of a general subjective attitude.

Author Biography

Maria Gołębiewska, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Poland

Dr hab. prof. w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Zespół Filozofii Kultury). Zainteresowania badawcze: filozofia współczesna (fenomenologia, filozofia egzystencji, strukturalizm i poststrukturalizm), nowożytne źródła filozofii współczesnej, zagadnienia teoriopoznawcze, językoznawcze i aksjologiczne; obecnie zajmuje się szczegółowo zagadnieniami receptywności i performatywności, rozpatrywanymi w odwołaniu do fenomenologii. Wybrane publikacje książkowe: Między wątpieniem a pewnością. O związkach języka i racjonalności w filozofii poststrukturalizmu (2003), Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności (2003), Rzeczywistość i przedstawienie. O tezach filozoficznych Karola Irzykowskiego (2006), Wiedza egzystencjalna. O trzech koncepcjach poznania w filozofii egzystencji (2008), Cultural Normativity. Between Philosophical Apriority and Social Practices (red., 2017).

References

Appadurai Arjun. 1988. Introduction: Commodities and the Politics of Value. W: The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Red. Arjun Appadurai. New York: New School University. S. 3–63.

Austin John L. 1993. Jak działać słowami. W: John L. Austin. Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Przeł. Bohdan Chwedeńczuk. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. S. 543–729.

Bal Mieke. 2012. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Przeł. Marta Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Bartha Paul. 2019. Analogy and Analogical Reasoning. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford: Stanford University (Department of Philosophy; The Metaphysics Research Lab) [online]. Protokół dostępu: https://plato.stanford.edu [22.03.2022].

Barthes Roland. 1984. Dyskurs historii. Przeł. Adam Rysiewicz, Zbigniew Kloch. „Pamiętnik Literacki”, R. 75, nr 3. S. 225–236.

Barthes Roland. 2008. Mitologie. Przeł. Adam Dziadek. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

Foucault Michel. 1977. Archeologia wiedzy. Przeł. Andrzej Siemek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Foucault Michel. 2012. Hermeneutyka podmiotu. Przeł. Michał Herer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lamond Grant. 2006. Precedent and Analogy in Legal Reasoning. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford: Stanford University (Department of Philosophy; The Metaphysics Research Lab) [online]. Protokół dostępu: https://plato.stanford.edu [22.03.2022].

Leach Edmund. 1976. Culture and Communication. The Logic by Which Symbols Are Connected. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Lejeune Philippe. 2001. Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. Regina

Lubas-Bartoszyńska. Przekł. zbior. Kraków: Universitas.

Lévi-Strauss Claude. 1970. Antropologia strukturalna. Przeł. Krzysztof Pomian. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lyotard Jean-François. 1983. Le Différend. Paris: Minuit.

Lyotard Jean-François. 1998. List o historii powszechnej; Nota o uprawomocnieniu. W: Jean-François Lyotard. Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985. Przeł. Jacek Migasiński. Warszawa: Fundacja Aletheia. S. 35–54, 55–82.

van Manen Max. 2016. Phenomenology of Practice. Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing. London–New York: Routledge.

Ricoeur Paul. 2018. O sobie samym jako innym. Przeł. Bogdan Chełstowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Taylor Charles. 2001. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przekł. zbior. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Theoretical Discussions of Biography. Approaches from History, Microhistory, and Life Writing. 2013. Red. Hans Renders, Binne de Haan. Egodocuments and History Series, vol. 7. Leiden–Boston: Brill.

Downloads

Published

2023-11-07

How to Cite

Gołębiewska, M. (2023). The anecdote and the episode as examples of the precedent analogy. Prace Polonistyczne, 78, 31–47. https://doi.org/10.26485/PP/2023/78/2

Issue

Section

ARTICLES