Recenzenci

 

- Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

- Mariusz Bidziński (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Polska)

- Wojciech Brzozowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)

- Krystian Complak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

- Radosław Grabowski (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)

- Maciej Rakowski (Uniwersytet Łódzki, Polska)

- Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański, Polska)

- Agnieszka Bień-Kacała (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

- L’ubor Cibulka (Uniwersytet im. J. Komenskeho w Bratysławie, Słowacja)

- Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

- Joanna Kielin-Maziarz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska)

- Karel Klima (Uniwersytet Metropolitarny w Pradze, Czechy)

- Alena Krunková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja)

- Dorota Lis-Staranowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

- Artur Olechno (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

- Anna Rytel-Warzocha (Uniwersytet Gdański, Polska)