Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny – Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)

Zastępca Redaktora Naczelnego – Aldona Domańska (Uniwersytet Łódzki)

Zastępca Redaktora Naczelnego – Anna Rakowska-Trela (Uniwersytet Łódzki)

Sekretarz Redakcji – Magdalena Wrzalik (Uniwersytet Łódzki)

Rada Redakcyjna:

- Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
– Olena Boryslawska (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina)
– Marek Domin (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)
– Timea Drinóczi (Uniwersytet w Peczu, Węgry)
– Jiri Jirasek (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)
– Grzegorz Kryszeń (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
– Tomasz Milej (Kenyatta University, Kenia)
– Angelika Nussberger (Uniwersytet w Kolonii, Niemcy)
– Ladislaw Orosz (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja)
– Magdalena Pietrzak (Krajowe Biuro Wyborcze, Polska)
– Wiktor Rudenko (Akademia Nauk, Rosja)
– Oksana Szczerbaniuk (Uniwersytet w Czerniowcach, Ukraina)
– Andrzej Sokala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
– Haroldas Szinkunas (Uniwersytet w Wilnie, Litwa)
– Andrzej Szmyt (Uniwersytet Gdański, Polska)
– Piotr Uziębło, (Uniwersytet Gdański, Polska)
– Miruna Tudorascu (Uniwersytet w Alba Julia, Rumunia)
– Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski, Polska)
– Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)