Dziad, dziady w gwarowym widzeniu świata (na materiale "Słownika gwar Lubelszczyzny")

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/RKJ/2022/70/7

Słowa kluczowe:

dziad, gwara, językowy obraz świata, region lubelski

Abstrakt

Przedmiotem rozważań jest językowy obraz dziada, utrwalony w ludowym sposobie widzenia świata mieszkańców regionu lubelskiego, z podkreśleniem aspektu społeczno-bytowego, fizycznego, lokatywnego, aksjologicznego i obrzędowego. Znaczenia słowa mieszczą się w ośmiu domenach semantycznych, związanych z człowiekiem oraz jego rolą w rodzinie i społeczności wiejskiej, uprawą roli i zbiorem zboża, roślinami, pokarmami, obuwiem, narzędziami i ich częściami, zjawiskami atmosferycznymi i obrzędowością ludową. Materiał egzemplifikacyjny stanowią wypowiedzi dwóch tysięcy osób w wieku 70–90 lat, zebrane w latach 1986–2020 w sześciuset wsiach Lubelszczyzny.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-28

Numer

Dział

Artykuły