Decomposition of unemployment rates in Poland according to voivodeships in the years 2013–2018

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/14

Keywords:

region, unemployment, employment, activity rate

Abstract

Background: Unemployment is a phenomenon that occurs in all market economies, although with different intensity. Its rate is influenced by many factors related to labour demand and labour supply, as well as by structural mismatches between the two sides of the labour market, its effec­tiveness, the type of macroeconomic policy, and the labour market institutions.

Research purpose: The aim of the research is to determine the influence of labour supply and la­bour demand factors on changes in unemployment rates in Polish voivodeships from 2013 to 2018.

Methods: The unemployment rates for Poland and its voivodeships are decomposed using the aggregate data on unemployment rates, employment rates, and economic activity rates published by the GUS and the formula proposed by Elsby, Hobijn, and Sahin (2010).

Conclusions: The research results point to rising employment rates as the key factor driving the fall of unemployment rates between 2013 and 2018 in most Polish voivodeships. The exceptions are the Lubelskie and Świętokrzyskie voivodeships, where unemployment rate decreases were mainly caused by outflows from employment to inactivity. The downward trends in unemploy­ment rates in Poland and some of its voivodeships in the years 2015–2018 were facilitated by processes taking place on the supply side of the labour market.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa, różne wydania z lat 2014–2019.

Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2018, GUS, Warszawa 2019.

Cicha-Nazarczuk M., Dekompozycja zmian w stopie bezrobocia w ujęciu regionalnym, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015/XCIV, Łódź.

De Beer P., Why is not a panacea: a decomposition analysis of EU-15 countries, Journal of European Social Policy 2007/17/4, pp. 375–388.

Elsby M.W., Hobijn M., Sahin A., The Labor Market in the Great Recession, Brooking Papers on Economic Activity 2010/Spring, pp. 1–69.

Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.

Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Kwiatkowski E., Kucharski L., Dekompozycja zmian bezrobocia w krajach Europy Środkowo- -Wschodniej w latach 2004–2013, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014/XCIII, Łódź.

Kwiatkowski E., Wcisła J., Popytowe i podażowe determinanty zmian stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999–2008, in: D. Kotlorz (red.), Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy, Prace zbiorowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.

Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J., Rodzina 500+ – ocena programu i propozycje zmian, https://for.org.pl/pl/publikacje/ raporty-for/raport-rodzina-500-plus-ocena-programu-i-propozycje-zmian; accessed 23.07.2019.

https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/; accessed 22.02.2020.

https://www.polskawliczbach.pl/; accessed 22.02.2020.

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Kucharski, L. (2020). Decomposition of unemployment rates in Poland according to voivodeships in the years 2013–2018. Studia Prawno-Ekonomiczne, 115, 243–263. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/14

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS

Most read articles by the same author(s)