Rewarding as a part of cultural policy: administrative issues

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/3

Keywords:

artistic activities, achievements’s rewarding, discretionary power

Abstract

Background: The presented study is concerned with administrative aspects of honoring cultural activities as part of cultural policy in Poland.

Research purpose: To determine cultural policy as an essential element of public strategy aimed at the sustainable development of society. The author claims that rewarding cultural achievements by government and local government authorities cannot be the result of opportunistic activities, but rather should be an expression of a long-term cultural strategy.

Methods: The research is based on a dogmatic analysis of the provisions of Polish law including local law, case law, and doctrine in the context of international and EU law.

Conclusions: As a result of the above considerations, the author concludes that public authorities have a very wide range of discretion in rewarding outstanding cultural people. These activities – in general – are not subject to any form of judicial review. A fundamental role is played by constitutional principles and the so-called internal limits of free discretion determined by specific moral and ethical imperatives, such as the common good or administrative policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.).

Konwencja UNESCO z dnia 17 października 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Dz.U. z 2011 r., nr 172, poz. 1018).

Konwencja UNESCO z dnia 20 października 2005 r. w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (Dz.U. z 2007 r., nr 215, poz. 1585).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713).

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 194).

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 138).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 920).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 512).

Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 115).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 282).

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 823).

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 802).

Duniewska Z., Uznanie administracyjne – władza dyskrecjonalna, w: Z. Duniewska, B. Jawor¬ska-Dębska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyj¬ne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. 7, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, s. 108–123.

Florczak-Wątor M., Komentarz do art. 3, w: P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska,Warszawa 2019/el.

Jakubowski P., Tabaszewski R.K., Potrzebna zgoda na „Słońce Peru”, Rzeczpospolita 2013/247, s. C8.

Olejniczak-Szałowska E., Zasady centralizacji i decentralizacji oraz koncentracji i dekoncentracji, w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, M. Kasiński, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. 7, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, s. 212–219.

Ratajski S., Konwencja UNESCO z 2005 roku narzędziem polityki kulturalnej, Biuletyn Polskie¬go Komitetu do spraw UNESCO 2013, s. 63–72.

Ziemski K.M., Karciarz M., Zasada decentralizacji ustroju terytorialnego państwa jako wartość w świetle przepisów Konstytucji RP i prawa międzynarodowego, w: B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, R. Budzisz (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej – współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wolters Kluwer – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa–Łódź 2019, s. 130–152.

Downloads

Published

2020-09-29

How to Cite

Karcz-Kaczmarek, M. (2020). Rewarding as a part of cultural policy: administrative issues. Studia Prawno-Ekonomiczne, 115, 49–70. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/115/3

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW