The use of the scorecard as a tool of the owner’s supervision of special council companies – retrospective case study

Authors

Keywords:

special council company, internal subject, supervisory mechanisms end tools, scorecard

Abstract

Background: In the article issues of the owner’s supervision of special council companies in the context of the challenges faced by the board of directors were presented. A new supervisory tool based on the idea of the scorecard, for which the implementation was made among four compa­nies of this type was presented.

Research purpose: He is a purpose of the article of presenting the possibility of applying the supervisory new tool based on the idea of the scorecard, which pilot implementation they effected successively in four special companies. In the article a hypothesis was adopted, that using the scorecard as the supervisory tool, a supervisory, being new mechanism constitutes the essential determinant of the sphere of changes and the development of the system specification of the owner’s supervision of these companies. The article contains the inspection of supervisory me­chanisms so far applied moreover in council companies and model of the supervisory structure of special council companies.

Methods: Methodological area includes analysis of literature, of present personal findings and case study of implementation of the scorecard of the owner›s supervision in examined companies.

Conclusion: Applied research methods it: analysis of literature, analysis of current own findings and case study of four implementations of the scorecard of the owner’s supervision in examined companies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, art. 151).

Ustawa dnia 29 stycznia 2004 r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986, art. 67).

Barwacz K., Osobliwości nadzoru właścicielskiego w spółkach komunalnych – problematyka modelu biznesu, Problems of Economics and Law 2019/1/1, Wydawnictwo Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Tarnów, s. 1–12.

Barwacz K., Strategia jednostki samorządu terytorialnego jako podstawowe narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych, w: M. Jerzemowska, K. Stańczak- -Strumiłło (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwer¬sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 23–36.

Barwacz K., Chrabąszcz-Sarad K., Karta wyników nadzoru korporacyjnego jako mechanizm nadzorczy spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie nr 1/2019, Tarnów 2019, s. 55–65.

Barwacz K., Chrabąszcz-Sarad K., Nadzór właścicielski spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego, Wydawnictwo „Bernardinum” Sp. z o.o., Pelplin 2019.

Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.

Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwojowe, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Koładkiewicz I., Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych, Problemy Zarządzania 2014/12(2).

Kozioł L., Barwacz K., Problemy ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2016.

Nichols F., The accountability scorecard, w: A Framework for Reconciling & Integrating Stake¬holder Needs & Requirements, The Distance Consulting Company, Robbinsville, NJ 2000, s. 1–15.

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Barwacz, K. (2020). The use of the scorecard as a tool of the owner’s supervision of special council companies – retrospective case study. Studia Prawno-Ekonomiczne, 114, 179–194. Retrieved from https://journals.ltn.lodz.pl/Studia-Prawno-Ekonomiczne/article/view/819

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS