Building permit change in mode article 36a construction law

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2020/114/8

Keywords:

building permit, construction law, administrative procedure

Abstract

Background: The study presents the institution of changing the building permit in mode artic­le 36a construction law, which is of particular importance during the construction process. In practice, there may be events affecting the implementation of a building object, expressed in the form of necessary modifications to the building project. Therefore, according to the legislator’s assumption, a change to the building permit is to be a preventive measure to prevent breaking the law during construction works resulting in building arbitrariness. To this end, art. 36a construction law regarding a significant deviation from the approved construction project or other conditions of the building permit.

Research purpose: The article covers the analysis of legal regulations regarding the institution of changing the building permit pursuant to art. 36a construction law in terms of the administrative procedure required, taking into account the characteristics of significant deviations from the approved building project or other conditions of the building permit. The analysis of regulations will require an answer to the question of how far significant changes must occur in order to start the procedure of changing the building permit.

Methods: In the study a dogmatic-legal method was used, as a result of which the binding statutory provisions containing the basic and most important solutions in the scope of changing the building permit were analyzed. In parallel, the theoretical-legal method was applied, which included studying the current literature on the subject. The study also includes empirical-legal research, the subject of which was the jurisprudence of administrative courts.

Conclusions: Administrative court jurisprudence and the practice of public administration bodies do not provide an unequivocal answer to the question of how significant changes must occur in order for them to constitute a significant departure from the construction project. However, it should be stated that a suitable measure of whether a significant deviation has been made is to compare the function, form, construction of the building, technical solutions and intended use of the building with the actual state of construction works carried out. These considerations should always require a thorough and comprehensive assessment of the authority, taking into account the nature of the investment and the principles of construction law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.).

Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1145).

Ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1191 ze zm.).

Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1186).

Ustawa z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443.).

Babiel T., Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji. Wzory. Akty prawne, Warszawa 2001.

Bernatowicz Ł., Nosiński M., Prawo budowlane od dnia 28 czerwca 2015 r. Szczegółowy komentarz do zmian, Gdańsk 2015.

Bielecki M., Proces inwestycyjno-budowlany – aspekty prawne, Warszawa 2016.

Chróścielewski W., Korzeniowska A., Glosa do wyroku NSA z dnia 31 lipca 2002 r., II SA/Gd 441/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004/2, s. 14–22.

Cieślik Z., Komentarz do zmiany art.36(a) ustawy – Prawo budowlane wprowadzonej przez Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718, LEX/el. 2003.

Dessoulavy-Śliwiński J., Komentarz do art. 36a pr.bud., w: Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2018, s. 434–439.

Fronczak A., Postępowanie w sprawie istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, Kwartalnik Prawa Publicznego 2013/3, s. 7–22.

Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000.

Kisilowska H., Prawo budowlane, w: H. Kisilowska (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, Warszawa 2009, s. 286–328.

Kosicki A., Komentarz do art. 36a pr.bud., w: A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Prawo budowlane Komentarz, LEX/el. 2015.

Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.

Ostrowska A., Pozwolenie na budowę, Warszawa 2009.

Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2005.

Wszołek J., Deszczka E., Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę – charakter prawny i wybrane zagadnienia praktyczne, Monitor Polski 2016/1, s. 8–11.

Wyrok NSA z dnia 9 czerwca 1987 r., SAB/Wr 1/87, CBOSA.

Wyrok NSA z dnia 9 lutego 1998 r., IV SA 692/96, LEX nr 43317.

Wyrok NSA z dnia 20 marca 2001 r. SA/Bk 1521/2000, LEX nr 657438.

Wyrok NSA z dnia 31 lipca 2002 r., II SA/Gd 441/00, LEX nr 81537.

Wyrok NSA z dnia 14 lipca 2004 r., OSK 594/04, LEX nr 837652.

Wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2006 r., II OSK 44/06, LEX nr 507162.

Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2008 r., II OSK 461/ 07, LEX nr 486488.

Wyrok NSA z dnia 17września 2009 r., II OSK 1407/08, LEX nr 597261.

Wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r., II OSK 674/09, LEX nr 597770.

Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2010 r., II OSK 1273/09, LEX nr 597175.

Wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2011 r., II OSK 1269/10, LEX nr 1151834.

Wyrok NSA z dnia 19 lipca 2012 r., II OSK 669/11, LEX nr 1217446.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 10 marca 2004 r., IV SA/Wa 3274/02, CBOSA.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2008 r., II SA/Kr 93/08, LEX nr 503909.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 października 2009 r., VII SA/Wa 1005/09, LEX nr 574303.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2010 r., II SA/Łd 583/10, LEX nr 755842.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 września 2010 r., VII SA/Wa 456/10, LEX nr 760110.

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2011 r., II SA/Go 72/11, LEX nr 993137.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 maja 2011 r., VII SA/Wa 2071/10, LEX nr 1133266.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 14 stycznia 2014 r., II SA/Op 475/13, LEX nr 1424368.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 2 kwietnia 2014 r., II SA/Ol 172/14, LEX nr 1458065.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 8 maja 2014 r., II SA/GL 1883/13, LEX nr 1465352.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lipca 2014 r., VII SA/Wa 677/14, LEX nr 1493660.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2015 r., II SA/Rz 908/14, LEX nr 1628538.

https://building-companion.pl/blog/artykuly/przed-budowa/istotne-i-nieistotne-zmiany-w-projekcie-budowlanym

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Zwolak, S. (2020). Building permit change in mode article 36a construction law. Studia Prawno-Ekonomiczne, 114, 157–172. https://doi.org/10.26485/SPE/2020/114/8

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW