Structured e-invoices as a manifestation of the digitization of the tax on goods and services in Poland – selected aspects

Authors

  • Anna Kowal-Pawul Rzeszów University, Institute of Economics and Finance, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2023/129/7

Keywords:

structured e-invoices, digitization of VAT, VAT, tax fraud, VAT gap

Abstract

Background: The subject of the research is structured e-invoices and their importance in the Polish tax system. Initially, the legislator said their use by Polish business owners was voluntary. However, from July 1, 2024, it will be obligatory, so paper invoices will be replaced with electronic and structured equivalents.

Research purpose: The paper will show how structured e-invoices differ from unstructured ones. It will also show the importance they have in the Polish tax system and why they can be considered for the digitization of the tax on goods and services. In addition, based on survey data, the paper indicates whether Polish business owners want to use structured e-invoices voluntarily. The benefits of using structured e-invoices indicated in the survey questionnaire are also presented. The research assesses the extent of VAT digitization in Poland compared to other EU countries and identifies the factors that influence this.

Methods: The work is mainly based on the analysis of industry reports (national, foreign and EU). Polish and EU legal and tax regulations were also analyzed. At the stage of empirical research, the analysis of the results of our own surveys (primary data) was used. The survey data was supplemented with secondary data included in industry reports and Eurostat data. The analyzed variables are qualitative, which determined the statistical tool used, i.e., a fraction as the basic description parameter.

Conclusions: At the moment, the benefits are noticed mainly by the Polish legislator, while most Polish business owners do not want to use this option voluntarily. The pace and numer of changes regarding digitization make the Polish legislator a leader in the European Union, although Polish business owners still have a lot to catch up on in this area, especially regarding structured e-invoices

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barreix A., Zambrano R. (eds), Electronic Invoicing in Latin America, New York 2018, s. 4-46, https://publications.iadb.org/en/electronic-invoicing-latin-america; accessed: 10.02.2023.

Barone L., Cacciaguerra Ranghieri G., Costa I., Devenyi V., Di Giacomo D., eInvoicing Benefits’ Analysis, European Commission, Brussels 2019, https://epos.si/assets/images/Analysis-of-benefits-of-implementing-eInvoicing.pdf; accessed: 10.02.2023.

Bełdzikowski M., Cyfryzacja podatku od towarów i usług w systemie polskiego prawa podatkowego, in: J. Koguc-Szołno, K. Wójtowicz (red.), Luka podatkowa – jej przyczyny, problemy pomiaru, sposoby ograniczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, pp. 69–72.

Burchart R., E-faktury w polskim obrocie gospodarczym. Korzyści i bariery, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016/299, Warszawa, pp. 58–70.

Burchart R., Faktury ustrukturyzowane w obrocie gospodarczym. Korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2022/66 (3), pp. 1–13.

Christansen R.C., Hearson M., The new politics of global tax governance: Taking stock a decade after the financial crisis, Review of International Political Economy 2016/26 (5), pp. 1068–1088.

Comarch, Getting ready for exchanging e-invoices with public administration. A 2020 European e-invoicing market review, 2020, https://www.comarch.com; accessed: 7.07.2023.

Council Implementing Decision (EU) 2022/1003 of June 17, 2022, authorising the Republic of Poland to apply a special measure derogating from Articles 218 and 232 of Directive 2006/112/EC on the common system of Value Added Tax.

Daniek Ł., Structured invoice: A new VAT invoicing scheme, in: KPMG, Frontiers in tax. Polish Edition, Warszawa 2021, pp. 6–10, https://kpmg.com/pl/en/home.html; accessed: 10.07.2023.

Deloitte, The ABC of Internet Digital Tax Receipt (CFDI), Mexico, 2017, https://www2.deloitte.com/; accessed: 10.07.2023.

Digital Poland, Cyfrowe fakturowanie. Praktyczny i krótki przewodnik dla MŚP, 2020, https://digitalpoland.org; accessed: 10.07.2023.

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, eInvoicing: New electronic invoicing standard facilitates public procurement contracts in Europe, 2019, https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/einvoicing-new-electronic-invoicing-standard-facilitates-public-procurement-contracts-europe-2019-04-17_en; accessed: 10.07.2023.

Council Directive 2006/112/EC of November 28, 2006, on the common system of value added tax.

Council Directive 2010/45/EU of July 13, 2010, amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing

Dobrzeniecka E., Poziom e-fakturowania w instytucjach publicznych w Polsce, e-mentor 2018/3 (75).

Drozdek A., Drozdek-Machalica K., Posłużenie się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury, Studia Prawno-Ekonomiczne 2018/CIX, pp. 43–56.

E-invoicing’s Time Has Come In search of e-invoicing providers that offer data security, integration expertise, and cloud-based high-availability service, Market Pulse, https://www.opentext.com; accessed: 10.07.2023.

European Commission, Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. Poland, 2022, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-poland; accessed: 10.02.2023.

European Commission, GREEN PAPER On the future of VAT Towards a simpler, more robust and efficient VAT system, Brussels 2010, https://taxation-customs.ec.europa.eu/green-paper-future-vat-towards-simpler-more-robust-and-efficient-vat-system_en; accessed: 10.07.2023.

EY, System stworzony od podstaw, czyli prawdziwa historia 25-lecia polskich podatków, 2014, http://phavi.umcs.pl; accessed: 10.02.2023.

Grabińska-Grabowska I., Faktury ustrukturyzowane. Alternatywna opcja dla faktur w formie elektronicznej i papierowej, Biuletyn Euro Info 2021/6.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 r. Activity of non-financial enterprises in 2020, Warszawa 2022, https://stat.gov.pl; accessed 10.07.2023.

Heinemann M., Stiller W., Digitalization and Cross-Border Tax Fraud: Evidence from E-Invoicing in Italy, CESifo Working Paper No. 10227, Munich 2023.

Interpelacja nr 13540 w sprawie unifikacji wzoru i cyfryzacji faktur VAT (20.06.2017 r.).

Jacobs B., Digitalization and Taxation, in: S. Gupt, M. Keen, A. Shah, G.Verdier (eds), Digital Revolutions in Public Finance, International Monetary Fund, Washington 2017, pp. 25–55.

Klimek M., Program „Od papierowej do cyfrowej Polski” – założenia i stan realizacji, XVIII Kongres Spedytorów, 2017, https://pisil.pl/; accessed: 10.07.2023.

Kobiela J., Nesterak J., Jednolity Plik Kontrolny. Klient JPK 2.0, Krakowska Szkoła Controllingu, Kraków 2018.

Koch B., The e-invoicing journey 2019-2025, Bruno Koch Billentis, Wil, 2019, https://www.billentis.com; accessed: 10.07.2023.

Kowal A., Kredyty kupieckie a zatory płatnicze, in: M. Wasilewski, J. Bereżnicka (red.), Wybrane problemy finansów publicznych i przedsiębiorstw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020, pp. 93–103.

Kowal A., Split payment mechanism in the economy of small and medium-sized -enterprises, Zeszyty Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2019/4 (44), pp. 39–51.

Kowal A., Lichota W., Proces cyfryzacji podatku VAT w Polsce, Studia Prawno-Ekonomiczne 2020/CXV, pp. 265–282.

Kowal A., Przekota G., Importance of VAT digitization for income disclosure in section F-construction – a case for Poland, International Studies 2021/14 (4), pp. 67–86

Kowal-Pawul A., Ekonomiczne uwarunkowania i konsekwencje cyfryzacji podatku od towarów i usług w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2023.

Lewin S., Chile DTE eInvoicing 101, SOVOS, 2013, https://sovos.com; accessed: 10.07.2023.

Macudziński M., System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) – nowe narzędzie zwalczania wyłudzeń skarbowych, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2018/3 (6), pp. 69–87.

Marton A., E-invoicing: Każda faktura autoryzowana przez Ministerstwo Finansów już w 2022 r.? 2020, https://www.rp.pl; accessed: 10.07.2023.

Ministero dellʼEconomia e delle Finanze, eInvoicing in Italy. Pioneering in mandate B2B eInvoicing, 2018, https://ec.europa.eu; accessed: 10.07.2023.

Puchała M., Krajowy System e-Faktur – teraźniejszość i przyszłość, https://casp.sgh.waw.pl/blog/krajowy-system-e-faktur; accessed: 10.07.2023.

NIK, Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych, Warszawa 2019, https://www.nik.gov.pl; accessed: 10.07.2023.

Norregaard J., Khan T.S., Tax Policy: Recent Trends and Coming Challenges, IMF Working Paper, Washington 2007.

OECD, Electronic Invoicing in Italy White paper, 2021, https://www.oecd.org; accessed: 10.07.2023.

OECD, Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud, 2017, https://www.oecd.org/; accessed: 10.07.2020.

Śledziewska K., Włoch R., Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020.

Śliwczyński B., Krajowy system e-fakturowania, E-mentor 2015/4 (61).

Tratkiewicz T., Model podzielonej płatności – remedium na oszustwa w VAT?, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H, 2017/LI/6, pp. 475–484.

Wróblewska K., Sewerynek-Barszcz A., Obowiązkowe e-Faktury ustrukturyzowane w Polsce już od 1 stycznia 2024 r. – również dla podmiotów zagranicznych z FE, https://www.ey.com/pl_pl/tax/obowiazkowe-faktury-elektroniczne-rowniez-dla-podmiotow-zagranicznych; accessed: 10.07.2023.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Act of March 11, 2004, on tax on goods and services], Dz.U. z 2004 r., nr 54, poz. 535.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym [Act of 9 November 2018 on electronic invoicing in public procurement, concessions for construction works or services and public-private partnership], Dz.U. z 2018 r., poz. 2191.

Zatorski B., Czym jest elektroniczna faktura i czym różni się od PDF?, https://blog.symfonia.pl/trendy/po-godzinach/czym-jest-elektroniczna-faktura-i-czym-rozni-sie-od-pdf/; accessed: 10.07.2023.

kwietnia zaczną obowiązywać e-faktury m.in. w zamówieniach publicznych, https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-przyszly-czwartek-zaczna-obowiazywac-e-faktury-min-w-zamowieniach-publicznych; accessed: 10.07.2023.

eInvoicing. Send and receive electronic invoices compliant with the European standard on

eInvoicing, https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing; accessed: 10.07.2023.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_BDE15DISC__custom_6008801/default/table?lang=en; accessed: 10.07.2023.

Poland (2020 eInvoicing Country Sheet), https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/pages/viewpage.action?pageId=174392936; accessed: 10.07.2023.

Potential E-Invoicing Barriers and How to Overcome Them, https://www.unimaze.com/potential-e-invoicing-barriers-and-how-to-overcome-them/; accessed: 10.07.2023.

Zmiany w projekcie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) po uwagach biznesu, https://www.gov.pl/web/kas/zmiany-w-projekcie-krajowego-systemu-e-faktur-ksef-po-uwagach-biznesu; accessed: 10.07.2023

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Kowal-Pawul, A. (2023). Structured e-invoices as a manifestation of the digitization of the tax on goods and services in Poland – selected aspects. Studia Prawno-Ekonomiczne, 129, 101–118. https://doi.org/10.26485/SPE/2023/129/7

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS