Whether there is a possibility of evolution of the legal syllogism?

Authors

  • Anna Tomza Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2023/129/3

Keywords:

practical reasoning, syllogism, premises

Abstract

Background: The focus of this article is on concepts that build an evolutionary understanding of the syllogism in logic and the philosophy of logic, as well as the concept of judgments in modern logic as a basis for the study of the possibility of evolving legal syllogisms.

Research purpose: The purpose of this article is to assess whether the evolution of the legal syllogism is possible.

Methods: The article analyzes and compiles the views of selected legal philosophers, logicians, and philosophers.

Conclusions: Acceptance of selected views of modern logicians and philosophers on the possibility of evolving syllogism leads to the conclusion that the evolution of legal syllogisms is possible. It can be initiated by reformulating its premises, which could be logical judgments.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajdukiewicz K., O tzw. neopozytywizmie, w: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. 2, PWN, Warszawa 1985.

Ajdukiewicz K., O założeniach logiki tradycyjnej, w: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. 1, PWN, Warszawa 1985, s. 14–43.

Anscombe G.E.M., Intention, Proceedings of the Aristotelian Society, New Series 1958/57 (1956–1957), Oxford, s. 321–332.

Anscombe G.E.M., Thought and Action in Aristotle. What is Practical Truth?, Collected Philosophical Papers 1981.

Anscombe G.E.M., Geach P.T., Trzej filozofowie, Instytut Wydawniczy PAX, 1981.

Brożek B., Argumentacyjny model stosowania prawa, w: O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 89–102.

Brożek B., Rationality and Discourse. Towards a Normative Model of Applying Law, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

Czeżowski T., Jak budować logikę dóbr? (1), w: T. Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, PAN, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 130–135.

Czeżowski T., Klasyczna nauka o sądzie i wniosku w świetle logiki współczesnej, Skład główny w Księgarni Józefa Zawadzkiego, Wilno 1927.

Czeżowski T., Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1949.

Czeżowski T., Pisma z etyki i teorii wartości, Ossolineum, PAN, 1989.

Frey J.A., Anscombe on Practical Knowledge and the Good, Anscombe on Practical Knowledge and the Good (umich.edu) – stan na 24.02.2023 r.

Gilson E., Byt i istota, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1965.

Grabowski A., Prawnicze obowiązywanie prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa, Kraków 2009.

Grimi E., The Rediscovery of Practical Syllogism in G.E.M. Anscombe’s Philosophy, Acta Philosophica 2012/II/21, s. 351–362.

Ingarden R., Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, PWN, Warszawa 1972.

Kaczmarek P. ks., w Czy Bóg ukrył się w sylogizmie? Awerroesa wiedza o Bogu a jej źródła, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2012.

Kalinowski J., Interpretacja prawa a logika zdań normatywnych, Daimonion, Lublin 1957.

Kawczyński F., Czy filozofia języka potrzebuje pojęcia sądu logicznego, w: P. Stalmaszczyk (red.), Współczesna filozofia języka. Inspiracje i kierunki rozwoju, Łódź 2013.

Kotarbiński T., Wykłady z logiki dziejów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódź 1957.

Kulicki P., Aksjomatyczne systemy rachunku nazw, KUL, Lublin 2011.

Łukasiewicz J., Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej, PWN, Warszawa 1988.

Moran R., Anscombe on ‘Practical Knowledge’, w: J. Hyman, H. Steward (red.), Agency and Action, Cambridge University Press, 2010.

Morawski L., “Rationality and disclosure. Towards a normative model of applying law”, Bartosz Brożek, Warszawa 2007: [recenzja], Kwartalnik Prawa Publicznego 2007/7/4, s. 279–287. Kwartalnik_Prawa_Publicznego-r2007-t7-n4-s279-287.pdf (muzhp.pl), stan na 24.02.2023 r.

Mothersill M., Anscombeʼs Account of the Practical Syllogism, The Philosophical Review, Oct., 1962/71/4, s. 448–461.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, PWN, Warszawa 1968.

Russell B., Badania dotyczące znaczenia i prawdy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Smolak M., Kształtowanie umiejętności wnioskowania sylogistycznego, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2015/IV/1, s. 102–130.

Von Wright G.H., Explanation and Understanding, Routledge & Kegan Paul, London 1971.

Wróblewski J., Legal Syllogism and Rationality of Judicial Decision, Rechtsheorie 1974/5/1, Duncker & Humbolt, Berlin.

Wróblewski J., O tak zwanym sylogizmie prawniczym, w: M. Cieślak (red.), Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Woltera, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959, s. 225–241.

Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959.

Ziembiński Z., „Logika prawnicza”. Logika dla prawników. Logiczne problemy prawoznawstwa, Studia Logica 1996/XVIII, s. 179–194

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Tomza, A. (2023). Whether there is a possibility of evolution of the legal syllogism?. Studia Prawno-Ekonomiczne, 129, 41–56. https://doi.org/10.26485/SPE/2023/129/3

Issue

Section

ARTICLES - THE LAW