Investing in forestry as a form of alternative savings on pension

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2023/127/6

Keywords:

long-term investment, old age security, socially responsible investing, long-term savings.

Abstract

Background: The volatility of interest rates results in increasing problems predicting the effects of capital investment. This makes it necessary to diversify an investment portfolio. Alternative investments, which are characterised by a long period, can help, making them particularly suitable for those who prefer a “buy and hold” strategy. As such, they can be a good solution for people planning long-term savings to financially secure their old age, especially since there is a low interest in pension saving products in Poland. Investing in forestry is one of the many forms of alternative investment due to the widespread use of wood, as well as sustainability trends.

Research purpose: The aim of the study is to present the opportunities, as well as the benefits, of investing in forestry with a particular emphasis on saving to secure old age as this is likely to be the direction taken by financial institutions in the coming years. The long period of development of forest stands led the author to hypothesise about whether investing in forestry can be considered a long-term alternative investment, especially in the context of saving for retirement.

Methods: The article uses both qualitative and quantitative methods, including a meta-analysis of the literature, a descriptive method and a logical inference method. As a starting point for the empirical analysis, the Pearson correlation between WIG20 Total Return and the price of sawn timber was used, which was chosen as the basic raw material that can provide the investor with profits from investing in forestry. Then, the Sharpe ratios for both investments from January 2005 to May 2022 were estimated.

Conclusions: The research hypothesis was positively verified. Investing in forestry can be considered a long-term alternative investment as it fulfils a number of characteristics, including barriers to entry, the requirement for specialised knowledge, and valuation problems. A low Pearson correlation was obtained between alternative investments (lumber price) and traditional investments (WIG 20 Total Return). The Sharpe index showed that, in the long term, lumber is characterised by a higher investment efficiency than the WIG20TR.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1991 r., nr 101, poz. 444).

Adamska A., Inwestowanie w aktywa emocjonalne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2015/73, s. 295–302.

Anson M., CAIA Level I: An Introduction to Core Topics in Alternative Investments, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009.

Aspadarec W., Wielowymiarowe aspekty rozwoju rynku funduszy hedge, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

Bengtsson E., A History of Scandinavian Socially Responsible Investing, Journal of Business Ethics 2008/82, s. 969–983, https://doi.org/10.1007/s10551-007-9606-y

Binkley C.S., Stewart F., Power S., Pension Fund Investment in Forestry. EFI Insight-Finance, World Bank, DC: Washington 2020.

Boido C., Fasano A., Alternative Assets: A Comparison Between Commodities and Traditional Asset Classes, ICFAI Journal of Derivatives Markets 2009, s. 74–105.

Borowski K., Inwestycje alternatywne a strategie banków inwestycyjnych, w: A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu Platinum, Warszawa 2009, s. 251–318.

Borowski K., Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie na przykładzie rynku dzieł sztuki, w: M. Bombol (red.), Badania polskiej klasy wyższej. Problemy, diagnozy, dylematy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 207–224.

Cichorska J.I., Rozwój rynku sztuki jako przykład inwestycji alternatywnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 2015/49 (4), s. 69–83.

Dybał M., Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.

Food and Agriculture Organization of the United Nations, Global Forest Resources Assessment 2020. Terms and Definitions FRA 2020, Forest Resources Assessment Working Paper 2018/188.

Forest Europe, State of Europe’s Forests 2020, 2020.

Gambhir U., Fund administration in the alternative investment industry: Administrator selection and best practices, Journal of Securities Operations & Custody 2009/2, s. 63–74.

Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.

GUS, Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Warszawa 2021, tabela 14.8.

Hoevenaars R., Molenaar R., Schotman P., Steenkamp T., Strategic asset allocation with liabilities: Beyond stocks and bonds, Journal of Economic Dynamics & Control 2008/32, s. 2939–2970.

IQAir, World Air Quality Report 2021, 2021.

Janik B., Inwestycje społecznie odpowiedzialne. Typologia krajów europejskich, C.H. Beck, Warszawa 2022.

Jedynak T., Efektywność i ryzyko funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.

Kennedy C., An Alternative Approach, Money Management 2010/24, s. 14–19.

Klocek A., Zając S., Rynek lasu – metody dochodowe określania wartości zasobów leśnych, Leśne Prace Badawcze 2019/80 (1), s. 89–99.

Krupa D., Inwestowanie społecznie odpowiedzialne wśród inwestorów indywidualnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018/532, s. 194–203, https://doi.org/10.15611/pn.2018.532.19

Kujawa S., Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2014.

Mikołajek-Gocejna M., Europejski rynek inwestycji społecznie odpowiedzialnych, Marketing i Rynek 2018/11, s. 279–280.

Najman M.T., Pojęcie i istota inwestycji alternatywnych, Studia Prawno-Ekonomiczne 2020/115, s. 329–351.

OECD, Pensions at a Glance 2021: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris 2021, https://doi.org/10.1787/ca401ebd-en

Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Metody ocen, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Raport o stanie lasów w Polsce 2020, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2021.

Pasewark W.R., Riley M.E., It’s a Matter of Principle: The Role of Personal Values in Investment Decisions, Journal of Business Ethics 2010/93 (2), s. 237–253.

PFR Portal PPK, Biuletyn miesięczny Pracowniczych Planów Kapitałowych, 9 (11), PFR Portal PPK, Warszawa 2022.

Piątkowski B., Protas M., Gospodarowanie zasobami odnawialnymi – wybrane modele gospodarki leśnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013/317, s. 203–218.

Pruchnicka-Grabias I., Istota inwestycji alternatywnych, w: I. Pruchnicka-Grabias (red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2021, s. 13–28.

Pruchnicka-Grabias I., Maximum drawdown measures inhedge fund efficiency appraisal, e-Finanse: Financial Internet Quarterly 2016/12 (4), s. 83–91, https://doi.org/10.1515/fiqf-2016-0010

Remlein M., Społecznie odpowiedzialne inwestycje w sprawozdawczości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019.

Siegel L., Alternatives and liquidity: Will spending and capital calls eat your „Modern” portfolio, Journal of Portfolio Management 2008/35, s. 103–114.

Skully M., Alternative investments: Definition, importance and risks, Journal of the Australian Society of Security Analysts 2007/3, s. 35–39.

Sokołowska E., Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

Sparkes R., Cowton Ch., The Maturing of Socially Responsible Investment: A Review of the Developing Link with Corporate Social Responsibility, Journal of Business Ethics 2004/52 (1), s. 45–57, https://doi.org/10.1023/B:BUSI.0000033106.43260.99

Wieprow J., Rynek inwestycji emocjonalnych w Polsce, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2018/2 (92), s. 347–358, https://doi.org/10.18276/frfu.2018.92-30

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.

Dane historyczne: Lumber Random Length – CME (LS.F), https://stooq.pl/q/?s=ls.f; stan na 5.09.2022 r.

Dane historyczne: U.S. Dollar / Polish Zloty (USDPLN), https://stooq.pl/q/d/?s=usdpln&d1=20050224&d2=20220921&l=112&c=1; stan na 5.09.2022 r.

Dane historyczne: WIG20 Total Return (WIG20TR), https://stooq.pl/q/d/?s=wig20tr; stan na 5.09.2022 r.

Informacje o rynku IKE według stanu na 30 czerwca 2022 roku, https://www.knf.gov.pl/?articleId=79405&p_id=18; stan na 10.09.2022 r.

Informacje o rynku IKZE według stanu na 30 czerwca 2022 roku, https://www.knf.gov.pl/?articleId=79406&p_id=18; stan na 10.09.2022 r.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska2; stan na 15.09.2022 r.

Wyszukiwarka listów emisyjnych – obligacje detaliczne, https://www.finanse.mf.gov.pl/dlugpubliczny/obligacje-detaliczne/wyszukiwarka-listow-emisyjnych1; stan na 10.03.2022 r.

Downloads

Published

2023-06-21

How to Cite

Banaś, D. (2023). Investing in forestry as a form of alternative savings on pension. Studia Prawno-Ekonomiczne, 127, 79–98. https://doi.org/10.26485/SPE/2023/127/6

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS