The tax on certain financial institutions in Poland – objectives and implications

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/121/17

Keywords:

bank tax, banking sector taxation, fiscal efficiency, tax revenue, tax burden, stability of the banking sector

Abstract

Background: The introduction of the tax on certain financial institutions in Poland was accompanied by many emotions about the fact that it is a tax that had not previously been applicable in Poland, and that it also concerned financial institutions that became the subject of particular interest in the era of intensified discussion on the reform and sealing of the tax system. On 1 February 2016, the Act on Tax on Certain Financial Institutions became effective. The law introduced a wealth tax, in which assets of certain financial institutions are subject to taxation.

Research purpose: The paper assesses the impact of the introduction of a tax on certain financial institutions in Poland, in particular, the impact of the tax on the financial stability of the banking sector, loans to NFCs and households, and ownership structure. It also examines the scale of tax shifting to bank customers.1

Methods: The paper presents an overview of the literature on the subject, the construction of the bank tax, and the most important effects of taxation on the banking sector, bank customers, and the whole economy. The desk research method was used, which involved compiling, analyzing, and processing data and information from existing sources, and on that basis, formulating conclusions.

Conclusions: Banks passed on the costs of the bank tax to their customers in the form of higher fees and commissions, as well as higher interest rates on loans and lower interest rates on deposits. Bank profitability increased after the introduction of the bank tax, so it can be concluded that the banks and their owners have not borne the burden of the tax.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Act on Tax on Certain Financial Institutions, 15 January, 2016 (Dz.U. 2016, poz. 68).

Borowski J., Jaworski K., Tymoczko D., Wpływ podatku bankowego w Polsce na kredyt dla sektora niefinansowego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz¬nego w Katowicach 2016/287.

Buch C., Hilberg B., Tonzer L., Taxing banks: an evaluation of the German bank levy, Discus¬sion Paper, Deutsche Bundesbank 2014/38.

Claessens S., Keen M., Pazarbasioglu C., Financial Sector Taxation. The IMF’s Report to the G-20 and Background Material, IMF 2010.

Dec P., Masiukiewicz P., Podatek bankowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

Devereux M.P., Johannesen N., Vella J., Can Taxes Tame the Banks? Evidence from European Bank Levies, University Centre for Business Taxation, Saïd Business School Research Paper 2015/5, Oxford.

Diemer M., Bank Bailouts, Bank Levy, and Bank Risk-Taking, Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor rerum politicarum, Universität Leipzig, 22.10.2014.

Gajewski D., Polityka podatkowa na rozdrożu – wokół podatku bankowego w Polsce, Studia z Polityki Publicznej 2016/2 (10).

Hryckiewicz A., Kowalewski O., Why do Foreign Banks Withdraw from other Countries? A Panel Data Analysis, CESIFO Working Paper, March 2010/3006.

Hryckiewicz A., Mielus P., Puławska K., Snarska M., Does a Bank Levy Increase Frictions on the Interbank Market?, Working Paper 2018/033, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis, 2018.

Juszczyk S., Snarski P., Przegląd potencjalnych podatków i opłat nakładanych na banki w obli¬czu globalnego kryzysu gospodarczego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościo¬wej, No. 93.

Kasiewicz S., Spór wokół kategorii „dobra regulacja”, Studia Prawno-Ekonomiczne 2016/ XCVIII, pp. 237–253.

Kochaniak K., Mikołajczyk K., Ulrichs M., Włodarczyk B., Skutki implementacji regulacji ostrożnościowych dla banków i gospodarki. Lata 2015–2019, Program Analityczno-Badaw¬czy, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2020.

KNF (Polish Financial Supervision Authority), Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, Warszawa, lipiec 2016.

KNF (Polish Financial Supervision Authority), Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, Warszawa, sierpień 2017.

Langenmayr D., Reiter F., Trading Offshore: Evidence on Banks’ Tax Avoidance, CESIFO Area Conferences 2017, Public Sector Economics, 2017 April 27–29, Munich, pp. 1–37.

Marcinkowska M., Dodatkowe podatki i opłaty od banków – potrzeby praktyki i dylematy teorii finansów, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2011/170.

Martysz C., Bartlewski B., Podatek bankowy – koncepcja europejska i studium przypadków wybranych krajów UE, Studia BAS 2018/1 (53).

Merz J., Overesch M., Wamser G., The location of financial sector FDI: Tax and regulation policy, Journal of Banking & Finance 2017/78, issue C, pp. 14–26.

Merz J., Overesch M., Profit shifting and tax response of multinational banks, Journal of Bank¬ing & Finance 2016/68, issue C, pp. 57–68.

Muszyński M., Podatek bankowy a efektywność działalności operacyjnej banków komercyjnych w Polsce, Finanse i Prawo Finansowe 2017/3 (15).

Reiter F., Avoiding taxes: banks’ use of internal debt, CESIFO Area Conferences 2017, Public Sector Economics, 2017 April 27–29, Munich, pp. 1–24.

Schweikhard F., Wahrenburg M., The Internalization of Systemic Risk: An Analysis of Bank Levy Schemes, Presented at the EFA, 2013 Meetings, Gothenburg.

Siudek T., Podatek bankowy – konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce, Ekonomika i Or¬ganizacja Gospodarki Żywnościowej 2011/92.

Twarowska-Ratajczak M., Tax planning in bank tax – analysis of the use of treasury bonds, W. Tarczyński, K. Nermend (eds.), Effective Investments on Capital Markets, 2019.

Weder di Mauro B., Quantitative Impact of Taxing or Regulating Systemic Risk, in: S. Claessens, M. Keen, C. Pazarbasioglu (eds.), Financial Sector Taxation. The IMF’s Report to the G-20 and Background Material, IMF 2010.

Wiśniewski M., Przerzucalność podatku bankowego w Polsce – próba oceny skali zjawiska, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H 2017/51/4.

Zygierewicz M., Specjalny podatek od instytucji finansowych – próba poszukiwania najlepszego rozwiązania, Bezpieczny Bank 2012/3 (48).

European Central Bank, Statistical Data Warehouse (ECB SDW), https://sdw.ecb.europa.eu/

European Commission, “Taxes in Europe” database, https://ec.europa.eu/taxation_customs/ tedb/taxSearch.html

European Commission, Taxation and Customs Union, https://ec.europa.eu/taxation_customs/ home_en 2020.

KNF (Polish Financial Supervision Authority), Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, https://www.knf. gov.pl/, Warszawa, lipiec 2016.

KNF (Polish Financial Supervision Authority), Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych, https://www.knf. gov.pl/, Warszawa, sierpień 2017.

KNF (Polish Financial Supervision Authority), Raport o sytuacji banków w 2016 r., https://www. knf.gov.pl/, Warszawa 2017.

KNF (Polish Financial Supervision Authority), Raport o sytuacji banków w I półroczu 2017 r., https://www.knf.gov.pl/, Warszawa 2017.

NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinan¬sowy/stabilnosc.html, Warszawa 2017.

The World Bank, Global Financial Development Database (GFDD), https://datacatalog.world¬bank.org/dataset/global-financial-development, 2020.

Downloads

Published

2021-12-19

How to Cite

Twarowska-Ratajczak, M., & Twarowska-Mól, K. (2021). The tax on certain financial institutions in Poland – objectives and implications. Studia Prawno-Ekonomiczne, 121, 305–325. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/121/17

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS