The quantitative analysis of changes in human capital diversity in Voivodeships based on Markov chains

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/121/15

Keywords:

regional analyses, Markov chains, human capital, taxonomic indicators

Abstract

Background: The regional analysis of the diversity of human capital in Poland in 2006–2018.

Research purpose: The dynamic analysis of the differentiation of Voivodeships in terms of the level of human capital based on Markov chains.

Methods: Quantitative methods were used in the research. Taxonomic methods were used to analyze the diversity of voivodships in terms of the level of human capital. The values of the taxonomic indicators were obtained using three methods: based on the distance in the Euclidean space, city space, and an indicator that maximizes the sum of the linear correlation coefficients between the indicator and its components. Markov chains were used for the dynamic analysis of changes in the differentiation of the level of human capital.

Conclusions: The research results show that the highest level of human capital was recorded in the Lesser Poland and Mazovia Voivodeships, while the lowest was in the Lubusz and Cuiavia-Pomerania Voivodeships. The paper also demonstrates that in the analyzed period, the movements of Voivodeships were the most frequent between the second and the third quartile groups, while changes in the first quartile group were the least frequent. This means that the first quartile group was the most hermetic, and most often, it included the following voivodeships: Lesser Poland, Mazovia, Pomerania, and Greater Poland. An equally important conclusion is that in the Sub-Carpathia Voivodeship, an increase in human capital was observed in 2006–2018, while a decrease was recorded in the Voivodeship of Łódź and the Voivodeship of Varmia and Masuria.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barro R.J., Economic Growth in Cross Section of Countries, Quarterly Journal of Economics 1991/106/2.

Barro R.J., Lee J.W., International Comparisons of Educational Attainment, Journal of Monetary Economics 1993/32.

Becker G.S., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, Journal of Political Economy 1962/70/5, s. 9–49.

Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.

Dykas P., Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów wojewódz¬twa podkarpackiego, Studia Prawno-Ekonomiczne 2009/LXXX, s. 200–214.

Edigarian A., Kościelniak P., Trojak M., Analiza zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw i powiatów oparta na łańcuchach Markowa, w: Trojak M. (red.), Regionalne zróżnicowania rozwoju ekonomicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 177–213.

Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.

Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa 2010.

Lukas R.E., On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics 1988/22/1.

Mincer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, Journal of Political Economy 1958/66/4.

Mroczek K., Tokarski T., Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego, w: Trojak M. (red.), Regionalne zróżnicowania rozwoju ekonomicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 259–279.

Roszkowska S., Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Roszkowska S. Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w ujęciu wojewódzkim, Wiadomości Staty¬styczne 2005/4/2004, s. 46–67.

Sala-i-Martin X., I Just Run Four Million Regressions, NBER Working Paper 1997/6252.

Schultz T.W., Investment in Human Capital, American Economic Review 1961/51/1.

Schultz T.W., Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976.

Stirzaker D.R., Probability and Random Variables: A Beginners Guide, Oxford University Press, 1999.

Trojak M., Tokarski T., Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicz¬nego i społecznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Trojak M., Regionalne zróżnicowania rozwoju ekonomicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersy¬tetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Zeliaś A., Metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Downloads

Published

2021-12-19

How to Cite

Szczepaniak, D. (2021). The quantitative analysis of changes in human capital diversity in Voivodeships based on Markov chains. Studia Prawno-Ekonomiczne, 121, 263–280. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/121/15

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS

Most read articles by the same author(s)