Evaluation of the basic tasks of public higher education institutions in Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/9

Keywords:

higher education, synthetic indicator, main activities

Abstract

Background: In the last decade, the higher education system in Poland has changed several times in various aspects, however, the main areas of activity remained almost unchanged. However, so far, firstly, the individual basic tasks of universities beyond the three main ones, i.e., teaching, scientific and research activities, and knowledge transfer, have not been analyzed. Secondly, there has been no comprehensive assessment of the state of their implementation in higher education.

Research purpose: The article attempts to measure both the individual basic tasks of public academic institutions in Poland as defined in the Act on Higher Education, and to verify the overall status of their implementation in the surveyed units.

Methods: The universities were ranked based on the values of variables assigned to each university task and the synthetic indicator in terms of the total state of their implementation.

Conclusions: The unquestionable leaders of the general ranking were the following universities: Warsaw University and Jagiellonian University in Krakow. On the other hand, the worst overall score was achieved by the University of Technology and Humanities in Bielsko-Biala and the Kielce University of Technology. The results of universities in particular tasks are differentiated depending on the activity area examined.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365).

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455).

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1198).

Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1311).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Barra C., Zotti R., Measuring Efficiency in Higher Education: An Empirical Study Using a Bootstrapped Data Envelopment Analysis, International Advances in Economic Research 2016/22, s. 11–33.

Brzezicki Ł., Efektywność akademickich klubów sportowych funkcjonujących w szkolnictwie wyższym, Ekonomia – Wroclaw Economic Review 2019/25 (2), s. 9–20.

Brzezicki Ł., Efektywność bibliotek naukowych w polskim szkolnictwie wyższym, E-mentor 2020/1 (83), s. 61–70.

Brzezicki Ł., Efficiency of Third Age Universities in Poland: Non-Parametric DEA Approach, Przedsiębiorczość – Edukacja 2020/16 (2), s. 141–151.

Brzezicki Ł., Przegląd badań dotyczących efektywności i produktywności polskiego szkolnictwa wyższego prowadzonych za pomocą metody DEA i indeksu Malmquista, Ekonomia – Wroclaw Economic Review 2020/26 (2), s. 19–40.

Brzezicki Ł., Pietrzak P., Efektywność i skuteczność studiów doktoranckich w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce, Gospodarka Narodowa 2018/2 (294), s. 129–159.

Brzezicki Ł., Pietrzak P., Cieciora M., The Total Efficiency of Teaching Activity of Polish Higher Education Institutions, Foundations of Management 2020/12, s. 19–29.

Chodakowska E., An Example of Network DEA – Assessment of Operating Efficiency of Universities, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2015/1 (16), s. 75–84.

Ćwiąkała-Małys A., Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

De Witte K., López-Torres L., Efficiency in education: a review of literature and a way forward, Journal of the Operational Research Society 2017/68 (4), s. 339–363.

Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A., Badania operacyjne w przykładach i za¬daniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Johnes J., Operational Research in education, European Journal of Operational Research 2015/243 (3), s. 683–696.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. o pierwszym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, http://www.bip.nauka. gov.pl/g2/oryginal/2019_03/e43bfd0f654646cbed4d6ff424ed1f0e.pdf; stan na 22.06.2020 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2019 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, https://www.bip.nauka.gov.pl/ doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29- maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html; stan na 22.06.2020 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2020 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/ oryginal/2020_06/a202d1a88a3b26e590233ee8e064f25e.pdf; stan na 22.06.2020 r.

Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej na tle wybranych metod normowania cech diagnostycznych, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis 1999/4, s. 5–31.

Kukuła K., Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2012/13, s. 6–13.

MNiSW, Ewaluacja transferu wiedzy i technologii – nowe rozwiązanie w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (2020), https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja-transferu -wiedzy-i-technologii--nowe-rozwiazanie-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki; stan na 5.01.2021 r.

Napiecek R., Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.

Polska Bibliografia Naukowa, Moduł Analityczny 2020, https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/analytics/institution/; stan na 12.01.2020 r.

Rhaiem M., Measurement and determinants of academic research efficiency: a systematic review of the evidence, Scientometrics 2017/110, s. 581–615.

Sułkowski Ł., Doskonalenie organizacyjne polskich uczelni, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017/18 (2), s. 9–19.

Sułkowski Ł., Górniak J., Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Sułkowski Ł., Wach K., Doskonalenie systemów organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

Trojak M., Tutko M., Ocena efektywności działalności badawczej i rozwojowej uniwersyteckich podstawowych jednostek organizacyjnych w Polsce z wykorzystaniem metody obwiedni danych, Zarządzanie Publiczne 2015/2 (30), s. 191–205.

Urbanek P., Doskonałość akademicka. Rola rankingów akademickich w pomiarze dokonań uniwersytetów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2018/514, s. 447–457.

Urbanek P., Doskonałość akademicka – jak mierzyć dokonania uniwersytetu?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019/3 (63), s. 91–100.

Visbal-Cadavid D., Martínez-Gómez M., Guijarro F., Assessing the Efficiency of Public Universities through DEA. A Case Study, Sustainability 2017/9, s. 1–19.

Wolszczak-Derlacz J., Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce – analiza nieparametryczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.

Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego, Referat sprawozdawczo-programowy. Sprawozdanie z działalności 2016–2018. Przedstawiony na XXVII Zjeździe Akademickiego Związku Sportowego, Warszawa 2018, http://azs.pl/images/dokumenty/dla-dzialacza/ sprawozdania/sprawozdanie-2016-2018.pdf; stan na 7.03.2019 r.

Downloads

Published

2021-05-13

How to Cite

Brzezicki, Łukasz. (2021). Evaluation of the basic tasks of public higher education institutions in Poland. Studia Prawno-Ekonomiczne, 118, 159–179. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/118/9

Issue

Section

ARTICLES - THE ECONOMICS