The 21st-century Museum - in Search of a Space for the Integration of Image and Word

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/AI/2022/24/10

Keywords:

museum, exhibition, text, viewer, aesthetic experience

Abstract

Contemporary museums are institutions in which the word "integration" is embodied in a multitude of ways, and this concept is realised through various exhibitions and educational initiatives. The multitude of tools, solutions and curatorial concepts related to the presentation of both ancient and contemporary art can thus lead to the question: Is today's museum a space which allows the viewer to have comprehensive, independent and unconstrained contact with a work of art, or rather a place which distracts and disintegrates the viewer's experience and aesthetic experience? This multiple-aspect problem has been discussed mainly within the context of linguistic messages accompanying objects and exhibitions on display in a museum. By analysing the results of a survey conducted among visitors to the Museum of the City of Łódź, various strategies of constructing texts on display at the museum's exhibitions were described in detail, along with an assessment of their suitability with regard to the preferences and needs of contemporary recipients.

References

Borusiewicz Mirosław (2012), Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Warszawa-Kraków: Universitas – Muzeum Pałac w Wilanowie.

Borusiewicz Mirosław (2020), Semiotyka w muzeum. Rola i znaczenie języka w pragmatyce muzealnej, Warszawa: NIMOZ – Muzeum Pałac w Wilanowie.

Bugajewska Hanna (2022), Wystawy i katalogi wystaw muzealnych jako źródło informacji w muzeum, “Roczniki Biblioteczne” vol. 65, pp. 271-291.

Chowaniec Roksana (2013), Rozwój edukacji muzealnej. Od wystawiania przedmiotów na agorach i forach po hologramy i kody QR, in: Edukacja muzealna. Konteksty teoretyczne i praktyczne, eds. Urszula Wróblewska, Karolina Radłowska, Białystok: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, pp. 15-28.

Coxall Helen, Museum text as mediated message, in: The Educational Role of the Museum, ed. Eilean Hooper-Greenhill, London: Routledge, pp.196-199.

Ferrance Eileen. (2000), Themes in education: Action Research, Providence: Brown University. Available at: https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:qbjs2293/ (Accessed: 15.07.2022).

Gajda Kinga A. (2019), Edukacyjna rola muzeum, Kraków: Nomos.

Guz Marzena (2012), Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej, Poznań: Rys.

Hooper-Greenhill Eilean (1994), Education, communication and interpretation: towards a critical pedagogy in museum, in: The Educational Role of the Museum, ed. Eilean Hooper-Greenhill, London: Routledge, pp. 28-43.

Hooper-Greenhill Eilean (1994), Museums and their Visitors, London: Routledge.

Hooper-Greenhill Eilean (1996), A new communication model for museums, in: Museum Languages: Objects and Texts, ed. Gaynor Kavanagh, New York: Leicester, pp. 47-62.

Krajewski Marek (2021), Od odbiorcy do uczestnika. Znikający widz i jego współcześni następcy, in: Co z tym odbiorcą? Wokół zagadnienia odbioru sztuki, eds. Monika Kędziora, Witold Nowak, Justyna Ryczek, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, pp. 79-91.

Leszkowicz Mateusz (2020), Czytanie informacyjne. Infografiki w procesach poznawczych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

M. Merleau-Ponty (1996), Oko i umysł. Szkice o malarstwie, transl. Ewa Bieńkowska. Gdańsk: Słowa/ Obraz Terytoria.

McKernan James, (1996), Curriculum Action research. A Handbook of Methods and Resources of the Reflective Practitioner, London: Taylor & Francis Ltd.

Merleau-Ponty Maurice (2001), Fenomenologia percepcji, transl. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Warszawa: Aletheia.

Skutnik Jolanta (2008), Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sztajerwald Aleksandra, Knapek Anna (2021), Teksty w przestrzeni muzealnej, Rekomendacje dla muzeów dotyczące programu Dostępność Plus, Available at https://nimoz.pl/files//articles/277/Teksty%20w%20przestrzeni%20muzealnej.pdf (Accessed: 15.07.2022).

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Available at. https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf (Accessed: 15.07.2022).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. 2019 poz. 1696. Available at https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf (Accessed: 15.07. 022).

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24. Available at https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970050024 (Accessed: 15.07.2022).

Vergo Peter (1989), The Reticent Object, in: The New Museology, ed. Peter Vergo, London: Reaktion Books, pp. 48-53.

Żak Justyna (2020), W kręgu muzealnych przedmiotów, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Downloads

Published

2022-12-20