• Editor in Chief — Grzegorz Sztabiński BIO

  • Editorial Board — Andrzej Bartczak, Ryszard W. Kluszczyński, Krzysztof Stefański 

  • Editorial associate — Paulina Sztabińska-Kałowska

  • Language Editors — Alina Kwiatkowska, Andrew Tomlinson

  • Theme Editors — Ryszard W. Kluszczyński, Grzegorz Sztabiński, Paulina Sztabińska-Kałowska
  • Advisory Board – Roy Ascott (Plymouth), Sean Cubitt (London), Bohdan Dziemidok (Warszawa), Erkki Huhtamo (Los Angeles), Ryszard Hunger (Łódź), Krystyna Juszyńska (Łódź),  Małgorzata Leyko (Łódź), Robert C. Morgan (Nowy Jork), Wanda Nowakowska (przewodnicząca, Łódź), Ewelina Nurczyńska–Fidelska (Łódź), Krystyna Wilkoszewska (Kraków), Anna Zeidler–Janiszewska (Warszawa)