Zagadnienie minimum językoznawczego w kompetencji zawodowej logopedy

Słowa kluczowe: logopedia, zawód logopedy, kompetencja zawodowa, językoznawstwo

Abstrakt

W środowisku logopedycznym utarło się przekonanie, że do wykonywania zawodu logopedy wy­starcza wiedza językoznawcza z zakresu fonetyki. Wynika to stąd, że praktyka logopedyczna wiąże się najczęściej z poprawianiem wymowy osób (zwykle dzieci) z zaburzeniami mowy. Jednak wie­dza ograniczona do znajomości fonetycznej struktury języka daje jego wypaczony obraz, zawężony do najniższego poziomu językowego. Jednostki poziomu fonetycznego języka, takie jak głoski i fo­nemy, są zaledwie budulcem jednostek językowych wyższego rzędu – wyrazów, morfemów, struktur syntaktycznych i tekstów. Do minimalnego zasobu wiedzy językoznawczej logopedy należy zatem włączyć – obok fonetyki i fonologii – podstawowe informacje z zakresu leksykologii i gramatyki, a także wybrane zagadnienia z innych dziedzin językoznawstwa.

Bibliografia

Bańko Mirosław, 2002, Wykłady z polskiej fleksji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, 2009, Tekstologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Dejna Karol, 1993, Dialekty polskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Grzegorczykowa Renata, 1984, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Grzegorczykowa Renata, 1996, Wykłady z polskiej składni, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Haman Ewa, 2013, Słowotwórstwo dziecięce w badaniach psycholingwistycznych, Wydawnictwo Leksem, Piaseczno.

Jadacka Hanna, 2005, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Karpowicz Tomasz, 2008, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Łuczyński Edward, 2012, Gramatyka a logopedia, w: S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, red., Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 87–95.

Łuczyński Edward, 2015a, Jak ustalać poziom gramatyczności wypowiedzi?, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 53–67.

Łuczyński Edward, 2015b, Wiedza o języku polskim dla logopedów, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk.

Markowski Andrzej, 2005, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Markowski Andrzej, 2012, Wykłady z leksykologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Markowski Andrzej, red., 2003, Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wilkoń Aleksander, 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Zdunkiewicz-Jedynak Dorota, 2008, Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Opublikowane
2021-12-21
Dział
Artykuły