A Hoard of Russian Coins of the 18th Century from the Village of Emylivka (Holovanivsky District of Kirovohrad Region)

Słowa kluczowe: Ukraina, Rzeczpospolita, skarb monet

Abstrakt

Wiosną 2020 r. w pobliżu wsi Jemulivka (region Kirovograd, Ukraina), podczas prac rolnych, natrafiono na gliniane naczynie wypełnione monetami – rosyjskimi monetami z XVIII stulecia. Dominują monety o nominale 5 kopiejek (40 sztuk). Obok nich były dwa srebrne ruble. Najstarszymi monetami są ruble z 1731 roku. Najmłodsza moneta to 5 kopiejek z 1786 roku. Publikowany skarb jest świadectwem obiegu monet na terenie Ukrainy, na granicy z Rzeczpospolitą. Odzwierciedla on obieg monetarny w ostatniej ćwierci XVIII wieku.

Bibliografia

Arendar, H. P. & Honcharenko, V. S. Holubytskyi skarb 2001 roku. [The Golubytsya treasure of 2001]. Skarbnytsia ukrainskoi kultury. [The treasury of the Ukrainian culture]. Ed. 4. Chernihiv, 2004. pp. 38-40. [in Ukrainian].

Beljashevskij, N. F. (1889) Monetnye klady Kievskoj gubernii. [The coin hoards of the Kyiv province]. Kiev. [in Russian].

Bitkin, V. V. (2003) Svodnyj katalog monet Rossii. Chast’ І (1699-1740). [The consolidated catalog of Russian coins. Part I (1740-1917)]. Kiev: Junona-Moneta. [in Russian].

Bitkin, V. V. (2003) Svodnyj katalog monet Rossii. Chast’ ІІ (1740-1917). [The consolidated catalog of Russian coins. Part II (1740-1917)]. Kiev: Junona-Moneta. [in Russian].

Bojko-Gagarin, A. S. & Bagdonas, G. & Denisenko Ju. (2016) Novye neopisannye raznovidnosti monet Sigizmunda І Starogo (1506-1548) [The new unpublished varieties of the Sigismund I the Old (1506-1548) coins]. Numіzmatika і faleristika. [Numismatics and faleristics]. (3). S. 8-9. [in Russian].

Bojko-Gagarin, A. S. (2017) Fal’shivomonetnichestvo v Central’noj i Vostochnoj Evrope v jepohu Srednevekov’ja i rannego Novogo vremeni [The coin counterfeiting in Central and Eastern Europe in the Middle age and early Modern time]. Kiev: Ukrainskaja konfederacija zhurnalistov. [in Russian].

Danilevich, V. E. (1905) Raskopki kurganov około s. Bud i h. Berjozovki Ahtyrskogo uezda Har’kovskoj gubernii. [The excavations of the mounds near Bud and Berezovka in Akhtyrsky district of Kharkov province]. Trudy XII arheologicheskogo sjezda v Har’kove. [Proceedings of the XII Archaeological Congress in Kharkov]. (1). [in Russian].

Demmeni, M. G. (1898) K istorii Ekaterinburgskogo monetnogo dvora. [To the history of the Yekaterinburg Mint]. Trudy Moskovskogo numizmaticheskogo obshhestva. Vol. 1. Moskva: Tipografija i Slovolitnja O.O. Gerbeka, Chernyshevskij per., 5. [in Russian].

Kotliar, M. F. (1981) Narysy istorii obihu y lichby

monet na Ukraini XIV-XVIII st. [Essays on the

history of circulation and counting of coins in

Ukraine in the XIV-XVIII centuries.]. Kyiv:

Naukova dumka. [in Ukrainian].

Kotsur, V. P. & Boiko-Gagarin, A. S. (2019) Napoleon russian forged assignations in Naddniprianshchyna (over Dnipro land). East European historical bulletin. (11). 66-77. [in English].

Kotsur, V. P. (2013). Aktualni napriamy ta orhanizatsiini zasady suchasnykh doslidzhen serednovichnoi numizmatyky v Ukraini. [Current trends and organizational principles of modern studies of medieval numismatics in Ukraine]. Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii [The scientifical notes of the Ukrainian history]. (33), 3-8. [in Ukrainian].

Kotsur, V. P. (2017) Istoriohrafiia ukrainskoho skarboznavstva [The historiography of the Ukrainian treasurology]. Ukrainskyi Numizmatychnyi Shchorichnyk. 1. 15-33. [in Ukrainian].

Nechytailo, V. V. (2019). Hroshovyi obih na terytorii Hetmanshchyny (1648-1764 rr.). [Money circulation in the territory of the Hetman State (1648-1764)]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). 15 p. [in Ukrainian].

Orlyk, M. (2012) On the history of money Circulation in the territory of New Serbia and Elisavetgrad province (1750-1780S, XVIII century). Abstract of papers: Pieniadz i systemy monetarne wspolne dziedzictwo Europy. Studia I Materialy. Augustow – Warszawa, 2012. pp. 247-249. [in English].

Orlyk, V. M. (2008) Podatkova polityka uriadu Rosiiskoi imperii v kintsi XVIII – seredyni XIX st. [The Tax policy of the government of the Russian Empire in the late XVIII - mid XIX centuries].( Extended abstract of Doctor’s thesis). 36 p. [in Ukrainian].

Orlyk, V., Kotsur, V. & Tsyganenko, L. (2019). Klad ol‘viyskikh monet «borisfenov», naydennyy v Gorodishchenskom rayone Cherkasskoy oblasti vesnoy 2018 goda. Acta Archaeologica Lodziensia, 65, 39-50. DOI: https://doi.org/10.26485/AAL/2019/65/4 [in Russian].

Pivorovych, V. B. (2009) Monety i skarby pivdnia Ukrainy [The coins and hoards of the South Ukraine]. Kherson. [in Ukrainian].

Potylchak, O. (2018) Midna rosiiska moneta v hroshovomu obihu Pravoberezhnoi Ukrainy u XVIII st. (na materialakh numizmatychnykh znakhidok 2017 roku z Trushkiv na Bilotserkivshchyni). [Copper Russian coin in circulation in the Right Bank of Ukraine in the XVIII century. (on the materials of numismatic finds of 2017 from Trushkiv in Bila Tserkva region)]. Ukrainskyi numizmatychnyi shchorichnyk [The Ukrainian numismatic annual]. 2. 119-131. [in Ukrainian].

Shugaevskij, V. A. (1911) O nauchnom znachenii monetnyh nahodok. [About the scientific significance of coin finds]. S.-Peterburg [in Russian].

Shust, R. M. (2009) Numizmatyka. Istoriia hroshovoho obihu ta monetnoi spravy v Ukraini. [Numismatics. History of monetary circulation and monetary affairs in Ukraine]. 2nd Ed. Kyiv: Znannia. [in Ukrainian].

Skorokhod, O. (2015) Do istoriohrafii hroshovoho obihu na Pivdni Ukrainy u doreformennyi period. [To the historiography of money circulation in the South of Ukraine in the pre-reform period]. Abstract of papers: III Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Aktualni problemy numizmatyky u systemi spetsialnykh haluzei istorychnoi nauky» [Actual problems of numismatics in the system of special branches of historical science]. 5-6 lystopada 2015 r. Kirovohrad-Kyiv-Pereiaslav-Khmelnytskyi. pp. 75-77. [in Ukrainian].

Spasskij, I. G. (1970) Russkaja monetnaja sistema. Istoriko-numizmaticheskij ocherk. [Russian monetary system. Historical-numismatic essay]. Ed. 4. Leningrad: Avrora. [in Russian].

Uzdenikov V. V. (1986) Monety Rossii 1700-1917. [The Russian coins 1700-1917]. Moskva: Finansy i statistika, 1986. 504 s. [in Russian].

Uzdenikov, V. V. (1994). Monety Rossii XVIII – nach. XX vv. Ocherki po numizmatike. [Coins of Russia XVIII – the beg. XX centuries Essays on Numismatics]. Moskva. 207 p. [in Russian].

Vall, A. (2014). Ispravlenie monetnogo dela pri Anne Ioannovne [The change of the coin affairsduring the Anna Ioanovna rule]. Zolotoj chervonec [The golden chervonets]. № 3 (28). Moskva, 2014. pp. 112-117. [in Russian].

Opublikowane
2021-12-28
Dział
Artykuły