Orłowska, Renata, Krystyna Żołądkiewicz, and Agnieszka Dorożyńska. 2021. “Multiregionalism: Defeat or Victory of the World Trade Organization (WTO)”. Studia Prawno-Ekonomiczne 121 (December):245–262. https://doi.org/10.26485/SPE/2021/121/14.