(1)
KuryƂowicz, M. Grzegorz Nancka, Podkomisja Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej, C.H. Beck, Warszawa 2023, Ss. 155, ISBN: 978-83-8291-726-0. SPE 2023, 129, 57-64.