[1]
Kuryłowicz, M. 2023. Grzegorz Nancka, Podkomisja prawa spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej, C.H. Beck, Warszawa 2023, ss. 155, ISBN: 978-83-8291-726-0. Studia Prawno-Ekonomiczne. 129, (Dec. 2023), 57–64. DOI:https://doi.org/10.26485/SPE/2023/129/4.