Nabór tekstów w 2022 r

2022-01-29

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów do kolejnego 70 tomu czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej” Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, który ukaże się w 2022 r.

„Rozprawy Komisji Językowej” ŁTN to rocznik wydawany od 1954 r., poświęcony problematyce językoznawczej. Czasopismo jest recenzowane i publikowane w wolnym dostępie (ISSN 0076-0390; e-ISSN 2450-9310). Tematyka zamieszczanych w nim artykułów sytuuje się w obrębie różnych subdyscyplin lingwistyki. Publikowane artykuły mają charakter zarówno teoretyczno-metodologiczny, jak i materiałowy. Obok prac polonistycznych
w „Rozprawach…”  ukazują się prace slawistyczne oraz neofilologiczne. Publikowane są teksty w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich, a także w językach kongresowych (angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim).

Czasopismo jest indeksowane w bazach: PBN, Index Copernicus, CEEOLCEJSH, Baz-Hum, Linguistic Bibliography, ERIH Plus and CrossRef (DOI).

Punktacja MEiN (2021): 20 pkt.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 kwietnia 2022 roku.

Planowany termin publikacji: grudzień 2022.

PRZYJMOWANIE TEKSTÓW

  • Prosimy o nadsyłanie tekstów pocztą elektroniczną na adres: rozprawyltn@uni.lodz.pl
  • Wymagane jest zredagowanie tekstu zgodnie z zasadami edytorskimi przyjętymi
    w „Rozprawach…” (zasady w załączniku oraz na stronie:http://journals.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej
  • Przyjmowane są teksty oryginalne, nigdzie wcześniej niepublikowane.
  • Artykuły naukowe są recenzowane przez niezależnych recenzentów – językoznawców, specjalistów w danej dziedzinie wiedzy. Recenzowanie odbywa się zgodnie z zasadą podwójnej anonimowości (anonimowość autora i recenzenta).  
  • Podstawą kwalifikacji tekstu do druku są dwie pozytywne recenzje.
  • Artykuły otrzymują adres DOI.

Wszelkie informacje oraz poprzednie tomy czasopisma dostępne są na stronie: http://journals.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej

 

Z wyrazami szacunku

Redakcja „Rozpraw…”
Redaktor Naczelny, dr hab. prof. UŁ Irena Jaros
Zastępca Redaktora Naczelnego, dr hab. prof. UŁ Katarzyna Sicińska
Sekretarz Redakcji, dr Ewelina Zając