Leśniewicz, K. and Radiukiewcz, A. (2023) “Civil society in the social class mirror”, Przegląd Socjologiczny, 72(4), pp. 111–134. doi: 10.26485/PS/2023/72.4/5.