(1)
Słomka vel Słomiński, K. Mikołaj Rej’s “Źwierzyniec” – the Use of the Metaphor and Metonymy of the Head in the Images of Nobility. Meluzyna 2023, 14, 5-16.