Anonymous ”The life of the seraphic virgin saint Teresa”. Commented critical edition. Part one

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26485/me.2021.2-05

Keywords:

Carmelites Discalced, saint Teresa of Ávila, critical edition, religious engraving

Abstract

This paper presents the critical edition of lyrical biography of saint Teresa of Ávila. The text of the anonymous author is based on the engravings taken from Rime sopra la vita di santa Teresa published in Italy in 1670. The commentaries explain meaning of Old-Polish words as well as proverbs, the biblical quotes and references to the writings of saint Teresa: her autobiography and Spiritaul Testimonies. Moreover, this article describes the role of engravings in the Carmelites Discalced nuns’ religious life. The aim of the article is to present the critical edition of lyrical biography of saint Teresa of Ávila. The text of the anonymous author is based on the engravings taken from “Rime sopra la vita di santa Teresa” published in Italy in 1670. The commentaries explain meaning of Old-Polish words as well as proverbs, the biblical quotes and references to the writings of saint Teresa: her autobiography and “Spiritual Testimonies”. The article describes also the role of engravings in the Carmelites Discalced nuns’ religious life.

Author Biography

Natalia Czerniak, Uniwersytet Gdański, Poland

Adiunktka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Bada przede wszystkim polską poezję przełomu XVI i XVII wieku, w tym dawną literaturę okolicznościową (żałobną, tryumfalną, polityczną). Przygotowała antologię wierszy z czasów pierwszej dymitriady i zbiór studiów o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego. Autorka prac z zakresu tekstologii, edytorstwa naukowego i bibliografii. Od 2019 członkini kolegium redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”.

References

Jan Chryzostom (1539). De Martiribus quod aut imitandi, aut non laudandi sunt, Sermo. W: Tertius tomus operum divi Ioannis Chryzostomi (s. 608). Basileae: Officina Hervagiana.

Kochanowski, J. (1960). Psałterz Dawidow. Oprac. J. Ziomek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

La vie de la seraphique mere sainte Terese de Iesus, fondatrice des carmes dechaussez et des carmelites dechaussees (1670). Lyon: Imprimerie d’Antoine Iullieron.

Loyola, I. (1996). Ćwiczenia duchowne. Tłum. J. Ożóg SJ. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Teresa od Jezusa (1664). Żywot świętej matki Teresy i niektore łaski od Pana Boga jej dane. W: Teresa od Jezusa, Księgi duchowne świętej matki Teresy od P[ana] Jezusa, fundatorki zakonnic i zakonnikow karmelitów bosych, na dwa tomy rozdzielone (s. 1–188). Kraków: drukarnia Balcera Śmieszkowica.

Vita effigiata et essercizi affettivi di s[anta] Teresa di Giesu, maestra di celeste dottrina (1670). Roma: s.n.

Wilhelm de Sanvico (1914-1916). Chronica (302-320). Wyd. G. Wessels. W: Analecta Ordinis Carmelitarum. T 3.

Borkowska, M. (1996). Życie codzienne polskich klasztorow żeńskich w XVII–XVIII wieku. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Follprecht, K. (2014). Zmiany własności nieruchomości w Krakowie związane z kasatami klasztorów przełomu XVIII i XIX w. Hereditas Monasterium, 3 (2), 27–41.

Gil OCD, C. (1999). Słownik polskich karmelitanek bosych 1612–1914. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Gil OCD, H. (1972). Kult świętej Teresy od Jezusa w polskich ośrodkach karmelitańskich w. XVII do XIX. W: O. Filk OCD (red.), „Otrzymałam ducha mądrości. Księga pamiątkowa z okazji ogłoszenia św. Teresy od Jezusa doktorem Kościoła Powszechnego (s. 347–378). Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych.

Grześkowiak, R. (2017). Wiersze na ryciny jako dominanta polskojęzycznej twórczości Symeona z Połocka. Część 1: Od bajki o starcu, chłopcu i ośle do oślej paraboli ludzkiego ciała. Pamiętnik Literacki, 108 (3), 185–216.

Grześkowiak, R. (2020). Wiersze na ryciny jako dominanta polskojęzycznej twórczości Symeona z Połocka. Część 2: Czworaki, Pamiętnik Literacki, 111 (2), 227–258.

Grześkowiak, R., Niedźwiedź, J. (2012). Nieznane polskie subskrypcje do emblematów Ottona van Veen i Hermana Hugona. Przyczynek do funkcjonowania zachodniej grafiki religijnej w kulturze staropolskiej. Terminus, (14), 47–68.

Grześkowiak, R., Gwioździk, J., Nowicka-Struska, A. (2020). Karmelitańskie adaptacje – brakujące ogniwo staropolskiej recepcji „Pia desideria”. W: R. Grześkowiak, J. Gwioździk, A. Nowicka-Struska, Karmelitańskie adaptacje „Pia desideria” Hermana Hugona w XVII i XVIII wieku (s. 5–73). Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

Kołosowski, T. (2003). Święty Jan Chryzostom. Portret kaznodziei-duszpasterza. Seminare. Poszukiwania naukowe, 19, 397–409.

Mrowcewicz, K. (1992). „Miłości Bożej rozmyślanie”. O „Emblematach” Zbigniewa Morsztyna. W: B. Otwinowska, J. Pelc, B. Falęcka (red.), Literatura i kultura polska po „potopie” (s. 153–164). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Mrowcewicz, K. (1994). Dziwny świat, dziwna miłość, dziwna śmierć. Teksty Drugie, 5 (3), 22–34.

Nawrocka-Berg, M. (2005). Osiemnastowieczny „Żywot serafickiej pannej Teresy świętej” ze zbiorów sióstr karmelitanek bosych. Barok, 12 (2), 145–156.

Nowicka-Struska, A. (2018). Zabawy pobożno-wesołe warszawskich karmelitanek bosych. Bonawentura od św. Stanisława, „Emblematy na obraz dziada” – cykl z siedemnastowiecznego rękopisu karmelitańskiego. Terminus, 20 (4), 499–522.

Nowicka-Struska, A. (2019). Rękopisy karmelitanek bosych w XVII i XVIII wieku. Ekspresja artystyczna i sztuka pisania. W: B. Mazurkowa (red.), Marginalia w książce dawnej i wspołczesnej (s. 245–278). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pelc, J. (2002). Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych. Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Wanat OCD, B. (1979). Zakon Karmelitow Bosych w Polsce. Klasztory karmelitow i karmelitanek bosych 1605–1975. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.

Wujek, J. (1599). Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu. Kraków: Drukarnia Łazarzowa.

Downloads

Published

2023-04-10

How to Cite

Czerniak, N. (2023). Anonymous ”The life of the seraphic virgin saint Teresa”. Commented critical edition. Part one. Melusine. Old Literature and Culture, 15(2), 71–133. https://doi.org/10.26485/me.2021.2-05

Issue

Section

INEDITA