[1]
I. Śniady, „Zmiany w strukturze osadów piaszczystych i pylastych po 1000 cyklach zamarzania i rozmarzania – wstępne wyniki eksperymentu laboratoryjnego”, agl, t. 113, s. 103–114, sty. 2024.