Śniady, I. (2024) „Zmiany w strukturze osadów piaszczystych i pylastych po 1000 cyklach zamarzania i rozmarzania – wstępne wyniki eksperymentu laboratoryjnego”, Acta Geographica Lodziensia, 113, s. 103–114. doi: 10.26485/AGL/2023/113/6.