Śniady, I. (2024). Zmiany w strukturze osadów piaszczystych i pylastych po 1000 cyklach zamarzania i rozmarzania – wstępne wyniki eksperymentu laboratoryjnego. Acta Geographica Lodziensia, 113, 103–114. https://doi.org/10.26485/AGL/2023/113/6