[1]
Śniady, I. 2024. Zmiany w strukturze osadów piaszczystych i pylastych po 1000 cyklach zamarzania i rozmarzania – wstępne wyniki eksperymentu laboratoryjnego. Acta Geographica Lodziensia. 113, (sty. 2024), 103–114. DOI:https://doi.org/10.26485/AGL/2023/113/6.