Morawski, Wojciech. „Banki Komercyjne Na Wschodnich Ziemiach II Rzeczypospolitej”. Acta Archaeologica Lodziensia 61 (grudzień 7, 2018): 85–94. Udostępniono czerwiec 16, 2024. https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2150.