Chabrzyk, Piotr. „Skarb Monet wczesnośredniowiecznych Z Kartuz Na Pomorzu”. Acta Archaeologica Lodziensia 61 (grudzień 7, 2018): 63–66. Udostępniono czerwiec 16, 2024. https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2147.