Maćkowski, Tomasz. „Numizmatyka Na Pograniczu różnych specjalności. Żetony Czy Tokeny? Uwagi O Nazewnictwie nowożytnych numizmatów”. Acta Archaeologica Lodziensia, t. 61, grudzień 2018, s. 111-7, https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2152.