Bieniaś, Juliusz, i Joanna Lipinin. „Dalekowschodnie Emisje pieniądza Banku Rosyjsko-Chińskiego I Banku Rosyjsko-Azjatyckiego Na przełomie Xix I Xx Wieku. Pogranicze Rosyjsko-chińsko-Mongolskie”. Acta Archaeologica Lodziensia, t. 61, grudzień 2018, s. 95-110, https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2151.