Morawski, Wojciech. „Banki Komercyjne Na Wschodnich Ziemiach II Rzeczypospolitej”. Acta Archaeologica Lodziensia, t. 61, grudzień 2018, s. 85-94, https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2150.