Бойко-Гагарин, Андрей С. „Naśladownictwa Monet Augusta III (1733-1763) I Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) W Znaleziskach Z Ukrainy”. Acta Archaeologica Lodziensia, t. 61, grudzień 2018, s. 81-84, https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2149.