Chabrzyk, Piotr. „Skarb Monet wczesnośredniowiecznych Z Kartuz Na Pomorzu”. Acta Archaeologica Lodziensia, t. 61, grudzień 2018, s. 63-66, https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2147.