Solarewicz, Barbara. „Pieniądz Na Pograniczu Trzech Kultur. Monety Z kościoła W Hippos, W Dekapolis (Izrael)”. Acta Archaeologica Lodziensia, t. 61, grudzień 2018, s. 39-48, https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2145.