[1]
J. Bieniaś i J. Lipinin, „Dalekowschodnie emisje pieniądza Banku Rosyjsko-Chińskiego i Banku Rosyjsko-Azjatyckiego na przełomie xix i xx wieku. Pogranicze rosyjsko-chińsko-mongolskie”, AAL, t. 61, s. 95–110, grudz. 2018.