[1]
W. Morawski, „Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej”, AAL, t. 61, s. 85–94, grudz. 2018.