[1]
А. С. Бойко-Гагарин, „Naśladownictwa monet Augusta III (1733-1763) i Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) w znaleziskach z Ukrainy”, AAL, t. 61, s. 81–84, grudz. 2018.