[1]
P. Chabrzyk, „Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Kartuz na Pomorzu”, AAL, t. 61, s. 63–66, grudz. 2018.