Bieniaś, J. i Lipinin, J. (2018) „Dalekowschodnie emisje pieniądza Banku Rosyjsko-Chińskiego i Banku Rosyjsko-Azjatyckiego na przełomie xix i xx wieku. Pogranicze rosyjsko-chińsko-mongolskie”, Acta Archaeologica Lodziensia, 61, s. 95–110. Dostępne na: https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2151 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).