Morawski, W. (2018) „Banki komercyjne na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej”, Acta Archaeologica Lodziensia, 61, s. 85–94. Dostępne na: https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2150 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).