Chabrzyk, P. (2018) „Skarb monet wczesnośredniowiecznych z Kartuz na Pomorzu”, Acta Archaeologica Lodziensia, 61, s. 63–66. Dostępne na: https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2147 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).