Rakoczy, J. (2023) „ARTYKUŁ WYCOFANY Z POWODU PLAGIATU: Monety brązowe w rzymskich prowincjach nad dolnym Dunajem w połowie III wieku. Studium obiegu”, Acta Archaeologica Lodziensia, 61, s. 49–61. Dostępne na: https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2146 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).