Solarewicz, B. (2018) „Pieniądz na pograniczu trzech kultur. Monety z kościoła w Hippos, w Dekapolis (Izrael)”, Acta Archaeologica Lodziensia, 61, s. 39–48. Dostępne na: https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2145 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).