Бойко-Гагарин, Андрей С. 2018. „Naśladownictwa Monet Augusta III (1733-1763) I Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) W Znaleziskach Z Ukrainy”. Acta Archaeologica Lodziensia 61 (grudzień):81-84. https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2149.