Chabrzyk, Piotr. 2018. „Skarb Monet wczesnośredniowiecznych Z Kartuz Na Pomorzu”. Acta Archaeologica Lodziensia 61 (grudzień):63-66. https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2147.