Rakoczy, Jacek. 2023. „ARTYKUŁ WYCOFANY Z POWODU PLAGIATU: Monety brązowe W Rzymskich Prowincjach Nad Dolnym Dunajem W połowie III Wieku. Studium Obiegu”. Acta Archaeologica Lodziensia 61 (październik):49-61. https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2146.