Solarewicz, Barbara. 2018. „Pieniądz Na Pograniczu Trzech Kultur. Monety Z kościoła W Hippos, W Dekapolis (Izrael)”. Acta Archaeologica Lodziensia 61 (grudzień):39-48. https://journals.ltn.lodz.pl/Acta-Archaeologica-Lodziensia/article/view/2145.